INTERWELDING 2007

Międzynarodowe Targi Spawalnicze
16-18.10.2007


Zakres tematyczny targów

 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania ręcznego elektrodą otuloną
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania metodą MIG/MAG
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania metodą TIG
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania łukiem krytym
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania plazmowego
 • Urządzenia do spawania wysokimi energiami (laserowego lub elektronowego)
 • Urządzenia do cięcia laserowego
 • Maszyny do cięcia sterowane numerycznie
 • Inne urządzenia i osprzęt do cięcia plazmowego
 • Inne urządzenia i osprzęt do cięcia lub spawania gazowego
 • Urządzenia do przypawania kotłów
 • Urządzenia i osprzęt do zgrzewania
 • Urządzenia i osprzęt do lutowania
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe i sterujące
 • Urządzenia do spajania tworzyw sztucznych
 • Roboty i automaty spawalnicze (specjalizowane stanowiska)
 • Urządzenia do mechanizacji i automatyzacji prac spawalniczych
 • Urządzenia do natryskiwania
 • Urządzenia i sprzęt BHP i ochrony środowiska
 • Urządzenia do kontroli złączy spajanych
 • Urządzenia do obróbki cieplnej, mechanicznej, elektrochemicznej oraz do pomiaru i rejestracji temperatur
 • Urządzenia do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych
 • Urządzenia do przygotowania elementów do spawania oraz inne urządzenia
 • Elektrody otulone
 • Druty spawalnicze
 • Elektrody nietopliwe
 • Topniki do spawania ŁK
 • Pręty i proszki metalowe
 • Materiały do lutowania
 • Gazy spawalnicze, w tym mieszanki osłonowe
 • Płyny i pasty trawiące, środki antyadhezyjne, markery, kredki, itp.
 • Podkładki spawalnicze
 • Materiały do kontroli złączy spajanych
 • Blachy, w tym napawane warstwą utwardzoną, profile, rurki, itp.
 • Inne materiały
 • Programy komputerowe wspomagające prace spawalnicze
 • Szkolenie spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego
 • Certyfikacja personelu, wyrobów spawalniczych i systemów jakości
 • Kwalifikowanie zakładów wykonujących konstrukcje spawane
 • Nadzór i kontrola
 • Inne usługi (np. cięcie laserowe, plazmowe, regeneracja, serwis urządzeń, itp.)

 
Organizator imprezy:
Miedzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 1B, PL 40-955 Katowice
tel: +48 32 7899100, fax: +48 32 2540227
interwelding@mtk.katowice.pl